Czym są kody CN i jak się ustala je dla produktów?

Czym są kody CN i jak się ustala je dla produktów?

Wyliczenie prawidłowych ceł czy VAT-u dla towarów wymaga stosowania się do określonych zasad klasyfikacji, wyznaczanych przez tzw. nomenklaturę scaloną – kody CN, z angielskiego Combined Nomenclature. Choć wygląda to bardzo tajemniczo, wystarczy trochę informacji, by zrozumieć ten system. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Definicja kodów CN

Wpierw należy zdefiniować, czym są kody CN . Jak wyżej wspomniano, to usystematyzowana klasyfikacja towarów, powstała m.in. po to, by usprawnić procedury celne w obrębie UE. Warto wiedzieć, że ten system, wykorzystujący ośmiocyfrowe numery, funkcjonuje od lat 80. XX wieku wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, stanowiąc rozszerzenie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), który z kolei obowiązuje w większości państw na całym świecie. Z ich pomocą porządkuje się produkty znajdujące się w obrocie. Dzięki temu można również wyznaczyć prawidłową stawkę VAT, cła czy akcyzy, co znacznie upraszcza odprawę na granicy.

W Polsce nomenklatura scalona weszła w życie 1 lipca 2020 roku, przy czym przepisy zostały włączone do porządku prawnego już z końcem 2010 roku. Zastąpiły one dotychczasowy systemy PKWiU (2008 i 2015) – Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, upraszczając posługiwanie się listami, jakie w nich obowiązywały.

W jaki sposób zaklasyfikować produkt, opierając się o kody CN?

Krok pierwszy to ustalenie rodzaju towaru. Niekiedy wykorzystuje się do tego jeszcze do niedawna funkcjonujący system PKWiU, szukając powiązań między nim a klasyfikacjami nomenklatury scalonej, w której trzeba znaleźć odpowiedni symbol. Następne, co należy zrobić, to – o ile istnieje taka opcja – zastosować niższą stawkę podatku. Jeśli natomiast pojawiają się komplikacje w wyborze kodu CN dla konkretnego produktu, warto sprawdzić, czy w sprawie takiego wyrobu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie wydał Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). To znacznie ułatwia zastosowanie zasad nomenklatury scalonej.

W jaki sposób kody CN uproszczają procedury celne?

Stosowane w UE kody CN upraszczają procedury celne przez uporządkowanie towarów, funkcjonujących w obrocie. 7. i 8. cyfra określają konkretny typ produktu, dzięki czemu łatwiej wyznacza się stawki cła. W praktyce jednak skategoryzowanie towaru bywa problematyczne. Wówczas warto sięgnąć po pomoc specjalistów, którzy wiedzą, jak funkcjonuje ten system.

Może Ci się również spodoba