Co to jest ekonomia?

Wprowadzenie: Kim jest ekonomista i co robi ekonomista?

Ekonomiści to osoby badające produkcję, dystrybucję i konsumpcję towarów i usług w społeczeństwie. Obserwują, jak ten system zmienia się w czasie i określają, co powinniśmy zrobić, aby działał płynnie.

Ekonomiści wykorzystują modele matematyczne do zrozumienia procesów gospodarczych. Badają zachowania rynkowe, wybór konsumentów, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, zmienne makroekonomiczne, takie jak bezrobocie czy stopy inflacji.

Podstawowe zasady myśli ekonomicznej w pigułce

Myśl ekonomiczna dzieli się głównie na dwie główne gałęzie: makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia zajmuje się rozumieniem gospodarki na wyższym poziomie, a mikroekonomia zajmuje się rozumieniem gospodarki na niższym poziomie.

Makroekonomia zajmuje się tym, co dzieje się z całą gospodarką przez określony czas. Koncentruje się na ogólnych rynkach, stopach inflacji, stopach bezrobocia, wzroście gospodarczym itp. W przeciwieństwie do tego, mikroekonomia bada, w jaki sposób decyzje ludzi wpływają na poszczególne rynki i zachowania konsumentów – takie jak podaż i popyt.

Krótka historia myśli ekonomicznej

Pierwsi ekonomiści byli głównie filozofami i historykami. Skupili się na zrozumieniu, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. Jeden z pierwszych ekonomistów, Platon, uważał, że społeczeństwem powinien kierować król-filozof. Arystoteles uważał, że powinien nim kierować król.

Stosowane dzisiaj modele i zasady ekonomiczne są w dużej mierze oparte na pracy Adama Smitha, który po raz pierwszy opublikował swoją teorię „podziału pracy” w 1776 roku. Model ten znacząco pomógł krajom w rozwoju na przestrzeni lat. Na przykład Japonia przekształciła się ze społeczeństwa rolniczego w główną potęgę uprzemysłowioną dzięki przyjęciu podobnych zasad.

Historia i ewolucja ekonomii głównego nurtu

Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się produkcją, dystrybucją i konsumpcją towarów i usług. Słowo ekonomia dosłownie oznacza „zarządzanie gospodarstwem domowym” i było stosowane w starożytnej Grecji na określenie efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Na przestrzeni lat rozwinęło się wiele szkół myśli ekonomicznej, takich jak neoklasyczna teoria ekonomii i ekonomia socjalistyczna.

Neoklasyczna teoria ekonomii opiera się na przekonaniu, że rynki są doskonale konkurencyjne i że ludzie pracują niezależnie, aby wyprodukować to, czego potrzebują. Z drugiej strony ekonomia klasyczna uważa, że rynki funkcjonują najlepiej, jeśli są regulowane przez interwencję rządu.

Może Ci się również spodoba